Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Linky

História
Výbor
Revízna komisia
Sekcie
Kontakt
Zasadnutia výboru
Členstvo
Plán akcií
Štatút pôct a cien
SLS
Stanovy SLS
Pripomienky
Odborníci MZSR
Dostali sme...

Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť

 

SGPS Vás pozýva na:


 1. II. onkogynekologický kongres
  Termín: 19.-20. január 2018
  Miesto konania: Košice, Hotel Roca
  Koordinátor: MUDr. Jozef Adam, PhD.
    Program (PDF, 3.8 MB)
 2. Problematika ambulantného gynekológa
  XXI. celoštátna vedecko-odborná schôdza

  Termín: 10. február 2018
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
    Program (PDF, 32.2 kB)
 3. XXIX. Ponťuchov deň
  Analýza onkogynekologickej starostlivosti v Bratislavskom kraji za rok 2017

  Termín: 7. marec 2018
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
 4. Jarné gynekologické dni 2018
  Termín: 13.,14., 20. a 21. marec 2018
  Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Žilina, Bratislava
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
    Pozvánka (PDF, 2.2 MB)
 5. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 15. marec 2018
  Miesto konania: Holiday Inn, Trnava
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    Pozvánka (PDF, 165 kB)
 6. XXVI. deň prim. MUDr. Jána Straku
  Starostlivosť o ženu, matku a dieťa

  Termín: 23. marec 2018
  Miesto konania: Žiar nad Hronom, Hotel Luna
  Koordinátor. MUDr. Gabriela Majcherová
    Pozvánka (DOC, 2 MB)
    Program (DOC, 54 kB)
 7. XXVII. Bárdošov memoriál
  Reprodukčné zdravie

  Termín: 23. marec 2018
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Martin Petrenko, CSc.
 8. XIX. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
  Termín: 6.-7. apríl 2018
  Miesto konania: Trenčín, Hotel Elizabeth
  Koordinátor: MUDr. Peter Kaščák, PhD.
    Pozvánka (PDF, 2.4 MB)
 9. XXVIII. Štefánikov deň
  Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji

  Termín: 18. apríl 2018
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
 10. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 19. apríl 2018
  Miesto konania: hotel MIKADO, Nitra
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    Pozvánka (PDF, 165 kB)
 11. 50. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich
  Termín: 26.-28. apríl 2018
  Miesto konania: Hotel Crown Plaza, Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Miroslav Halín
    Pozvánka (PDF, 2.2 MB)
 12. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 17. máj 2018
  Miesto konania: kaštieľ Steiner, Hurbanovo
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    Pozvánka (PDF, 165 kB)
 13. Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
  Termín: 19. máj 2018
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Lindner, Gallery Central
  Koordinátor: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
    1. informácia (PDF, 920 kB)
 14. XIII. konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie SGPS
  Diagnostika a liečba ochorení dolného genitálneho traktu

  Termín: 25.-26. máj 2018
  Miesto konania: Hotel Tenis, Zvolen
  Koordinátor: MUDr. Jozef Jendrušák
    Pozvánka (PDF, 462 kB)
    sgps-kongres.sk
 15. V. kongres SGPS a ČGPS
  Termín: 7.-10. jún 2018
  Miesto konania: Brno, Výstavisko, Hala E
  Koordinátor: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
 16. Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2017
  Termín: 22.-23. jún 2018
  Miesto konania: Trstená
  Koordinátor: MUDr. Marián Tholt, doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
 17. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 20. september 2018
  Miesto konania: Žilina
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
 18. VII. Slovenská konferencia urogynekológie 2018
  Termín: 21. september 2018
  Miesto konania: Zvolen, Hotel Tenis
  Koordinátor: MUDr. Ján Galád
    www.urogynekologia.sk
 19. Stretnutie mladých gynekológov
  Termín: 6. október 2018
  Miesto konania: Banská Bystrica
  Koordinátor: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
 20. IV. konferencia gynekológov a sexuológov
  Termín: 12.-13. október 2018
  Miesto konania: Hotel Grand Jasná
  Koordinátor: Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Igor Bartl, PhD.
 21. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 18. október 2018
  Miesto konania: Trenčín
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
 22. Gynekologická starostlivosť o ženu a matku
  Termín: 20. Október 2018
  Miesto konania: Zvolen
  Koordinátor: Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
 23. Žena a hormóny
  Termín: 26.-27. október 2018
  Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 24. Cyklus seminárov asistovanej reprodukcie
  Termín: 11. november 2018
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
 25. XXVI. Schwarzov deň
  Termín: 16. november 2018
  Miesto konania: Košice, hotel Hilton
  Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA.
 26. Liptovský onkogynekologický deň
  Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2017

  Termín: 24. november 2018
  Miesto konania: Lúčky pri Ružomberku
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.


  Plán všetkých akcií v roku 2018