Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Odborníci MZSR

Hlavný odborník MZSR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. 
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
borovsky@pe.unb.sk

Hlavný odborník MZSR pre odbor reprodukčná medicína:
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
mpetrenko@seznam.cz

 

Krajskí odborníci pre gynekológiu a pôrodníctvo:
Bratislavský kraj: Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.. 
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
korbel.miroslav@gmail.com

Nitriansky kraj: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
mlyncek@fnnitra.sk

Trnavský kraj: MUDr. Ondrej Lachký
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
ondrej.lachký@fntt.sk 

Trenčiansky kraj: MUDr. MUDr. Peter Kaščák, PhD
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
pkascak@gmail.com

Žilinský kraj: prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLFUK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin
danko@jfmed.uniba.sk

Banskobystrický kraj: Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, 974 01 Banská Bystrica
kdokus@nspbb.sk

Košický kraj: Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUPŠ, UN L. Pasteura Tr. SNP 1, 040 66 Košice
peter.urdzik@upjs.sk

Prešovský kraj: MUDr. Jozef Adam, PhD. 
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 082 08 Prešov
adam@fnsppresov.sk