Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Odborníci MZSR

Hlavný odborník MZSR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Hlavný odborník MZSR pre odbor reprodukčná medicína:
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Krajskí odborníci pre gynekológiu a pôrodníctvo:
Bratislavský kraj: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Nitriansky kraj: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

Trnavský kraj: MUDr. Július Chramec, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava 

Trenčiansky kraj: MUDr. MUDr. Peter Kaščák, PhD
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Žilinský kraj: prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLFUK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin

Banskobystrický kraj: MUDr. Tibor Bielik, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, 974 01 Banská Bystrica

Košický kraj: Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUPŠ, Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Prešovský kraj: MUDr. Jozef Adam, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 082 08 Prešov