Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

  Plán akcií SGPS na rok 2020


 1. IV. onkogynekologický kongres
  Termín: 17. - 18. január 2020
  Miesto: Košice, Hotel Roca
  Koordinátor: MUDr. Jozef Adam, PhD.
    POZVÁNKA (PDF, 3.1 MB)
    PROGRAM (PDF, 5.6 MB)
 2. Problematika ambulantného gynekológa
  XXIII. celoštátna vedecko-odborná schôdza

  Termín: 1. február 2020
  Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB - Ružinov
  Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
    PROGRAM (PDF, 140.1 kB)
 3. ZRUŠENÉ Jarné gynekologické dni 2020 (Bratislava)
  Termín: 11. marec 2020
  Miesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 4. ZRUŠENÉ Jarné gynekologické dni 2020 (Žilina)
  Termín: 12. marec 2020
  Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 5. ZRUŠENÉ Jarné gynekologické dni 2020 (Banská Bystrica)
  Termín: 17. marec 2020
  Miesto: Banská Bystrica, Hotel Lux
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 6. ZRUŠENÉ Jarné gynekologické dni 2020 (Košice)
  Termín: 18. marec 2020
  Miesto: Košice, Hotel Yasmin
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 7. PRELOŽENÉ na 1.10.2020 XXIX. deň prim. MUDr. Jána Straku
  Starostlivosť o ženu, matku a dieťa

  Termín: 20. marec 2020
  Miesto: Žiar nad Hronom, Hotel Luna
  Koordinátor: MUDr. Bronislava Berndtová
    PROGRAM (PDF, 332 kB)
 8. ZRUŠENÉ XXIX. Bárdošov memoriál
  Reprodukčné zdravie

  Termín: 25. marec 2020
  Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB - Petržalka
  Koordinátor: MUDr. Martin Petrenko, CSc.
 9. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Trnava)
  Termín: 26. marec 2020
  Miesto: Trnava, hotel Holiday Inn
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 10. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Trenčín)
  Termín: 2. apríl 2020
  Miesto: Trenčín, Hotel Elizabeth
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 11. ZRUŠENÉ XXI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
  Termín: 2. - 3. apríl 2020
  Miesto: Košice, Hotel Yasmin
  Koordinátor: MUDr. Ján Richnavský, PhD.
    kongressge.nemocnicasaca.sk
  Obrázok: XXI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
 12. PRELOŽENÉ na 22.-24.10.2020 52. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich
  Termín: 2. - 4. apríl 2020
  Miesto: Lázně Bělohrad (ČR)
  Koordinátor: MUDr. Jana Alešová, MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
 13. PRELOŽENÉ na 13.-14.11.2020 Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
  Termín: 17. - 18. apríl 2020
  Miesto: Jasná, Hotel Grand
  Koordinátor: Doc. Martin Redecha, PhD.
    1. INFORMÁCIA (PDF, 2.3 MB)
    amedi.sk/podujatia
  Obrázok: Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
 14. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Nitra)
  Termín: 23. apríl 2020
  Miesto: Nitra, Hotel Mikado
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 15. ZRUŠENÉ Konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie
  Termín: 24. – 25. apríl 2020
  Miesto: Bratislava, hotel Carlton
  Koordinátor: MUDr. Jozef Jendrušák
    INFORMÁCIE (PDF, 11.6 MB)
    sgps-kongres.sk/kolposkopia
  Konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie
 16. ZRUŠENÉ XXX. Štefánikov deň
  Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji

  Termín: 29. apríl 2020
  Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB - Petržalka
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
 17. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Hurbanovo)
  Termín: 14. máj 2020
  Miesto: Hurbanovo, reštaurácia Kaštieľ Steiner
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 18. ZRUŠENÉ XXXI. Ponťuchov deň - možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
  Termín: 22. máj 2020
  Miesto: Bratislava, hotel Holiday Inn
  Koordinátor: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
    amedi.sk/podujatia
  XXXI. Ponťuchov deň - možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
 19. ZRUŠENÉ VII. spoločná konferencia ČGPS a SGPS
  Termín: 4. - 7. jún 2020
  Miesto: Karlove Vary
  Koordinátor: MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
 20. PRELOŽENÉ na 25.-26.09.2020 Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2019
  Termín: 19. - 20. jún 2020
  Miesto: Nižná, Hotel Arman
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt
 21. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Žilina)
  Termín: 23. september 2020
  Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 22. ZRUŠENÉ Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2019
  Termín: 25. - 26. september 2020
  Miesto: Nižná, Hotel Arman
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 642 kB)
 23. ZRUŠENÉ XXIX. deň prim. MUDr. Jána Straku
  Starostlivosť o ženu, matku a dieťa

  Termín: 1. október 2020
  Miesto: Žiar nad Hronom, Hotel Luna
  Koordinátor: MUDr. Bronislava Berndtová
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 332 kB)
 24. ZRUŠENÉ VI. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov
  Termín: 9. – 10. október 2020
  Miesto: Jasná, Hotel Družba
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Igor Bartl
 25. ZRUŠENÉ Klinická prax v gynekológii (Bratislava)
  Termín: 14. október 2020
  Miesto: Bratislava, hotel Lindner
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 26. ZRUŠENÉ Klinická prax v gynekológii (Nitra)
  Termín: 15. október 2020
  Miesto: Nitra, Hotel Mikado
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 27. ZRUŠENÉ Stretnutie mladých gynekológov
  Termín: 16. október 2020
  Miesto: Banská Bystrica
  Koordinátor: MUDr. Doležal
 28. ZRUŠENÉ Klinická prax v gynekológii (Košice)
  Termín: 21. október 2020
  Miesto: Košice, Hotel Yasmin
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 29. ZRUŠENÉ Klinická prax v gynekológii (Zvolen)
  Termín: 22. október 2020
  Miesto: Zvolen, Hotel Tenis
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 30. ZRUŠENÉ 52. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich
  Termín: 22. - 24. október 2020
  Miesto: Lázně Bělohrad (ČR)
  Koordinátor: MUDr. Jana Alešová, MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
 31. ZRUŠENÉ Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti (Bratislava)
  Termín: 29. október 2020
  Miesto: Bratislava, Hotel Lindner
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
    POZVÁNKA + PROGRAM (PDF, 95 kB)
 32. ZRUŠENÉ Klinická prax v gynekológii (Žilina)
  Termín: 29. október 2020
  Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 33. Digitálny deň gynekologickej onkológie
  Online tele-konferencia

  Termín: 7. november 2020
  Miesto: Hotel Tenis, Zvolen
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
    sgps-kongres.sk
 34. ZRUŠENÉ Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
  Termín: 13. - 14. november 2020
  Miesto: Jasná, Hotel Grand
  Koordinátor: Doc. Martin Redecha, PhD.
    amedi.sk/podujatia
 35. XXVIII. Schwarzov deň
  Termín: 19. november 2020
  Miesto: Košice, Rektorát UPJŠ
  Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA.
 36. Žena a hormóny
  Termín: 20. - 21. november 2020
  Miesto: Štrbské pleso, Hotel Patria
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
    1. informácia (PDF, 875 kB)