Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

  Plán akcií SGPS na rok 2019


 1. III. onkogynekologický kongres
  Termín: 18. - 19. január 2019
  Miesto konania: Košice, Hotel Yasmín
  Koordinátor: MUDr. Jozef Adam, PhD.
 2. Problematika ambulantného gynekológa
  XXII. celoštátna vedecko-odborná schôdza

  Termín: 16. február 2019
  Miesto konania: Bratislava, Poslucháreň UNB - Ružinov
  Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
 3. Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
  Termín: 27. február 2019
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Lindner
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MUDr. Erik Dosedla, PhD.
 4. Jarné gynekologické dni 2019
  Termín: 12. marec 2019
  Miesto konania: Banská Bystrica, Hotel Dixon
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 5. Jarné gynekologické dni 2019
  Termín: 13. marec 2019
  Miesto konania: Žilina, Hotel Holiday Inn
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 6. Klinická prax v gynekológii
  Termín: 18. marca 2019
  Miesto konania: Košice
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 7. Jarné gynekologické dni 2019
  Termín: 19. marec 2019
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Lindner
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 8. Jarné gynekologické dni 2019
  Termín: 20. marec 2019
  Miesto konania: Košice, Hotel Yasmín
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 9. Klinická prax v gynekológii
  Termín: 21. marca 2019
  Miesto konania: Žilina
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 10. XXVIII. deň prim. MUDr. Jána Straku
  Starostlivosť o ženu, matku a dieťa

  Termín: 22. marec 2019
  Miesto konania: Žiar nad Hronom, Hotel Luna
  Koordinátor: MUDr. Bronislava Berndtová
 11. Klinická prax v gynekológii
  Termín: 25. marca 2019
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 12. Klinická prax v gynekológii
  Termín: 28. marca 2019
  Miesto konania: Zvolen
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 13. XXVIII. Bárdošov memoriál
  Reprodukčné zdravie

  Termín: 29. marec 2019
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Martin Petrenko, CSc.
 14. Klinická prax v gynekológii
  Termín: 4. apríla 2019
  Miesto konania: Nitra
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
 15. 51. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich
  Termín: 4. - 6. apríl 2019
  Miesto konania: Hradec Králové (ČR)
  Koordinátor: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Miroslav Havlín, MUDr. Dana Vondrová
 16. Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
  Termín: 10. apríl 2019
  Miesto konania: Zvolen, Hotel Tenis
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MUDr. Erik Dosedla, PhD.
 17. XXI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS
  Termín: 12. - 13. apríl 2019
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Martin Petrenko, CSc.
 18. XXIX. Štefánikov deň
  Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji Termín: 24. apríl 2019
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
 19. XXX. Ponťuchov deň - možnosti prevencie, diagnostiky a liečby
  onkogynekologických ochorení

  Termín: 10. máj 2019
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Lindner
  Koordinátor: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
 20. Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2018
  Termín: 31. máj - 1. jún 2019
  Miesto konania: Nižná
  Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt
 21. 24. medzinárodná konferencia SECCAMA
  Termín: 6. - 7. jún 2019
  Miesto konania: Bratislava, Hotel Holiday Inn
  Koordinátor: doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
 22. VI. spoločná konferencia SGPS a ČGPS
  Termín: 20. - 23. jún 2019
  Miesto konania: Bratislava, Incheba
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Martin Procházka, PhD.
 23. Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
  Termín: 26. jún 2019
  Miesto konania: Košice, Double Tree by Hilton
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MUDr. Erik Dosedla, PhD.
 24. VITA NOVA
  Termín: 19. - 20. september 2019
  Miesto konania: Bratislava
  Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.
 25. Stretnutie mladých gynekológov
  Termín: 4. október 2019
  Miesto konania: Banská Bystrica
  Koordinátor: MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
 26. V. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov
  Termín: 11. - 12. október 2019
  Miesto konania: Jasná, Hotel Družba
  Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Igor Bartl, PhD.
 27. Gynekologická starostlivosť o ženu a matku
  Termín: 19. október 2019
  Miesto konania: Šamorín, X-bionicsphere Čilistov
  Koordinátor: prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
 28. Žena a hormóny
  Termín: 25. - 26. október 2019
  Miesto konania: Štrbské pleso, Hotel Patria
  Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
 29. XXVIII. Schwarzov deň
  Termín: 14. november 2019
  Miesto konania: Košice, Rektorát UPJŠ
  Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA.
 30. Liptovský onkogynekologický deň
  Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2018

  Termín: 23. november 2019
  Miesto konania: Lúčky pri Ružomberku
  Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.