Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Zloženie Revíznej komisie SGPS v období 2018 – 2022


Predseda:

Prim. MUDr. Marián Tholt (Trstená)


Členovia:

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD. (Košice)
MUDr. Tomáš Danys, PhD., (Nové Zámky)