Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

SGPS má v súčasnosti 14 odborných sekcií. Sú integrálnou súčasťou SGPS SLS, ktorej organizačne podliehajú. Ich činnosť sa riadi stanovami SLS a SGPS. Jednotlivé sekcie vedie volené predsedníctvo, na čele ktorého je predseda. Za členstvo v každej odbornej sekcii platia členovia SGPS poplatok 1,- Eur ročne, ktorý sa uhrádza na konto SLS spolu s ostatnými poplatkami SLS. Členstvo v sekciách je dobrovoľné, každý člen SGPS môže byť členom ľubovoľného počtu odborných sekcií.

V prípade záujmu o členstvo a činnosť v niektorej zo sekcií SGPS vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju poštou, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu SLS (Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk ).


Prihláška za člena sekcie SGPS (.DOC, 22KB)

SEKCIE SGPS SLS

Urogynekologická sekcia (evid. č. 1791)
Predseda: MUDr. Ján Galád,
GYNPOR SK, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen 
Zoznam členov a Web

Sekcia asistovanej reprodukcie (evid. č. 1789)
Predseda: MUDr. Martin Petrenko, CSc.,
I. gyn.-pôrod. klin. LFUK a UN, Antolska 11, 851 07 Bratislava, tel: 02/68673679
Zoznam členov

Sekcia kolposkopie a cervikálnej patológie (evid. č. 1788)
Predseda: MUDr. Oliver Sádovský, CSc,
NOÚ, Klenova 1, 833 10 Bratislava
Zoznam členov

Sekcia gynekologickej endoskopie (evid.č. 1775)
Predseda: MUDr. Tibor Bielik, PhD.,
Gynek.-pôrod. klin. JLFUK, Kollárova 2, 036 01 Martin
Zoznam členov

Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria (evid. č. 1790)
Predseda: prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.,
I. gynekol.-pôrod. klin. LFUK, FNsP Bratislava-Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Zoznam členov

Sekcia perinatálnej mediciny (evid. č. 1709)
Predseda: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gyn.-pôrod. klin. LFUK a UN, Antolska 11, 851 07 Bratislava, tel: 02/68672725
Zoznam členov

Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich (evid. č. 1772)
Predseda: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.,
I. gynekol.-pôrod. klin. LFUK, FNsP Bratislava-Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Zoznam členov

Sekcia ultrazvukovej diagnostiky (evid. č. 1773)
Predseda: MUDr. Anton Čunderlík, CSc.,
I. gynekol.-pôrod. klin. SZU, FNsP Bratislava-Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava,
Zoznam členov

Sekcia infekčných ochorení v gynekológii a pôrodníctve (evid. č. 1774)
Predseda: MUDr. Michal Kliment, CSc.,
900 21 Svätý Jur
Zoznam členov

Senologická sekcia (evid. č. 1793)
Predseda: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.,
II. gynekol.-pôrod. klin. LFUK, FNsP Bratislava-Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Zoznam členov

Sekcia gynekologickej onkológie (evid. č. 1792)
Predseda: prof. MUDr. Miloš Mlynček, PhD.,
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
Zoznam členov

Sekcia pre diagnostiku a liečbu endometriózy (evid. č. 1794)
Predseda: MUDr. Robert Paldia, CSc.,
I. gynekol.-pôrod. klin. LFUK, FNsP Bratislava-Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Zoznam členov

Sekcia mladých gynekológov (evid. č. 1795)
Predseda: MUDr. Mikuláš Redecha,
II. gynekol.-pôrod. klin. LFUK, FNsP Bratislava-Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Zoznam členov a Web

Sekcia antikoncepcie (evid. č. 1796)
Predseda: MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
Pôrodnica Sanatórium KOCH gyn.-pôrod. nemocnica, Partizánska 27, 811 03 Bratislava, tel.: 02/54640061-62
Zoznam členov