Úvod História Výbor Revízna komisia Sekcie Doškoľovanie Kontakt    
SGPS - Slovenská genekologicko-pôrodnícka spoločnosť
     Zasadnutia výboru Členstvo Plán akcií Štatút pôct a cien SLS SLS Stanovy SLS Pripomienky

Zloženie výboru SGPS SLS vo volebnom období 2018-2022

  PREVZIAŤ (PDF, 101 kB)


Prezident

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

  +421 2 6867 2765
  redecha.martin@gmail.com


Viceprezidenti

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

  +421 2 6867 2361
  borovsky@unb.pe.sk


Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.

Gyn.-pôrod. kl. UPJŠ
Trieda SNP 1
040 01 Košice

  peter.urdzik@upjs.sk


Vedecký sekretár

Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.

I. gyn.-pôrod. klinika SZU, UN Bratislava-Kramáre
Limbova 5
833 05 Bratislava

  +421 2 59542271
  irusnak@pobox.sk


Členovia výboru

MUDr. Jozef Adam, PhD.

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.

Doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD.

MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.


Čestní členovia

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný prezident

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc., čestný vedecký sekretár